Szegedi Tudományegyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00015

//Szegedi Tudományegyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00015
Szegedi Tudományegyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00015 2023-03-20T09:09:45+00:00

EFOP-3.4.4-16-2017-00015

Projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

Teljes szerződött támogatási összeg: 808 542 273 Ft

Támogatás összege (Ft) 24 982 569

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.08.29.

 

Interaktív gyárlátogatás

Szegedi Tudományegyetem

A projektkészségeket fejlesztő, interaktív gyárlátogatás célja, hogy a korábbi negatív attitűdök megváltoztatása, formálása révén a középiskolások számára a pályaválasztáshoz új szempontokat kínáljon az MTMI területen. A program a diákok számára a későbbiekben megcélozható szakmákba való betekintésre ad lehetőséget azáltal, hogy a fogadó szervezet saját munkafolyamatait valós időben, működés közben mutatja be számukra. A játékos applikáció segítségével lehetőség nyílik a projektalapú működéshez szükséges kompetenciák indirekt módon történő fejlesztésére is. A kétirányú kommunikáció segíti a diákokat abban, hogy elméleti ismereteik gyakorlati hasznosulását is megismerhessék, azokat valós mérnöki környezetükben értékelhessék, és minderről visszajelzést adhassanak. A projektkészségeket fejlesztő, interaktív gyárlátogatás a hagyományos gyárlátogatások előnyeit ötvözi a modern eszközök és a játékosítás adta lehetőségekkel.

A látogatásra érkező diákok az üzemben történő körbevezetés előtt egy rövid, ráhangoló jellegű foglalkozáson vesznek részt, ahol négy csapatba sorolják őket. Minden résztvevő egy digitális eszközt (tabletet) kap, amely az interaktív céges körút során segítségére lesz, és melyen már a foglalkozásokat megelőzően számszerűsíthető formában kifejtheti a mérnöki szakmákkal kapcsolatos véleményét, a programmal kapcsolatos előzetes várakozásait.

A foglalkozás a céggel kapcsolatos legfontosabb információk megosztásával kezdődik, rövidebb videók formájában. A középiskolás diákok és kísérő tanáraik – látogatási alkalmanként – a fogadó vállalat 4 munkatársával találkoznak. Ezek a pályakezdő, vagy éppen szenior mérnökök a szervezet bemutatásán túl élettörténetük, személyes tapasztalataik és benyomásaik átadásával segítenek pozitív irányba formálni a résztvevő diákok mérnöki pályával kapcsolatos attitűdjét. Az erőforrások tervezésekor a kb. 30 fős csoportok vezetésére dedikált időtartam a vállalat által biztosított munkatársak munkaidején belül kerül meghatározásra.

Az üzemlátogatás egyes állomásainál a vállalat munkatársai ismertetik a legfontosabb tudnivalókat, érdekességeket, személyes tapasztalataikat, bemutatják a saját munkájukhoz való kapcsolódásokat. Állomástól és megvalósíthatóságtól függően az egyes eszközök és megoldások egyúttal ki is próbálhatók. A résztvevők minden állomást követően, az ott elhangzottakkal kapcsolatban játékos feladatokat kapnak, és a tablet használatával eldönthetik, hogy milyen jellegű kérdésre szeretnének választ adni (a kérdések rákérdezhetnek az elhangzott lexikális ismeretanyagra, de lehetnek logikai feladványok, problémamegoldó jellegű kérdések is). A jó válaszokkal egyénileg pontok gyűjthetők, melyekkel a csapateredmények javíthatók. A résztvevők maguk is pontokat osztanak az egyes állomásokra, attól függően, hogy mennyire találták hasznosnak vagy érdekesnek. Ezek a visszajelzések segíthetik az üzemlátogatás programjának folyamatos továbbfejlesztését.

Az összességében négy óra időtartamú program alatt a szervezőkkel közösen elfogyasztott ebédre is sor kerül, itt a csapatok saját csapatvezetőjüknek feltehetik kérdéseiket, megoszthatják észrevételeiket.

A látogatás záró programpontja az értékelő foglalkozás, ahol a játék során legtöbb pontot gyűjtő csapat(ok) céges jutalmakat kap(nak). A résztvevők ekkor a tablet segítségével számszerűsíthető visszajelzést adnak a gyárlátogatással kapcsolatos benyomásukról, értékelésükről. Ezt összehasonlítva az előzetes várakozásokkal, mérhetővé válik az attitűdformálás eredményessége.

A projektkészségeket fejlesztő, interaktív gyárlátogatás az MTMI területtel kapcsolatos ismeretbővítés, ill. az aktív részételen alapuló tapasztalatszerzés által hatékony módszere az attitűdöket meghatározó kognitív és érzelmi komponensek „megszólításának” és fejlesztésének.

A program közvetett hatása az önismeret célirányos fejlődése, egyúttal az egyéni erősségterületek felismerésében való hathatós előrelépés. A résztvevő diákok új felfedezésekre juthatnak, amelyek önértékelésüket pozitív irányba mozdíthatják és segíthetik a mérnöki pályával való azonosulást.

A feladatokat a résztvevők csoportmunkában végzik, ezzel fejlesztik együttműködési készségüket és konfliktuskezelési képességüket, valamint egymást is motiválják az aktív részvételre. A „tudásfelmérő” játék pozitív hatásai a kritikus gondolkodásmód, a konceptuális, valamint a döntési készségek területén jelentkezhetnek.

A program legfontosabb hatása, hogy a résztvevők nyitottsága növekszik az MTMI terület iránt. A program során szerzett tapasztalatok e terület felé segíthetik, pályaválasztási döntésében magabiztosabbá tehetik a diákokat.

 

Természettudományos roadshow

A Természettudományos Roadshow-n való részvétellel az EJMSZ (Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség) célja a műszaki-, természettudományos és mérnöki életpályák bemutatása és vonzóvá tétele a pályaválasztás előtt álló középiskolai diákok számára, illetve hogy a fiatalok megismerkedjenek a vállalati mérnöki, illetve az innovatív vállalkozói életpályák nyújtotta lehetőségekkel.

A Szegedi Tudományegyetem által szervezett természettudományos roadshow események részeként az EJMSZ tagszervezetei mérnökszakmánkként differenciált, cégspecifikus bemutatókat állítanak össze, amely programok a standos kitelepülésekkel párhuzamosan kerülnek bemutatásra, és amelyek kivitelezésében jelentős szerepet kapnak az adott területeken tevékenykedő, a vállalat képviseletében a roadshow rendezvényen megjelenő fiatal mérnökök.

Az EJMSZ tagszervezetek képviselői a rendezvények keretein belül önálló standdal jelennek meg a középiskolákban, ahol az érdeklődő diákok számára az adott cégre jellemző termékeket ismerhetik meg, valamint a résztvevők kipróbálhatnak olyan, mérnöki munkakörhöz kapcsolódó tevékenységeket, amik által személyes tapasztalattal gazdagodhatnak az adott cég gyártási folyamatairól vagy akár innovációs tevékenységeiről.

A középiskolások kipróbálhatják, hogyan működnek különféle mérőeszközök, milyen a legmodernebb fékrendszer, amit gépjárművekbe építenek, mi a szerepe a szennyvízszivattyúknak a környezetvédelemben, hogyan dolgozik egy szoftverfejlesztő, miért különleges egy polimer mérnök élete, hogyan lehet eligazodni egy telekommunikációs cég kábelrengetegében, mi történik egy olajfinomítóban, hogyan lehet egy város áramellátását biztosítani vagy akár azt, hogy hogyan működik egy csúcstechnológiás jármű motorja.

A személyes tapasztalat és az élményalapú megközelítés hozzájárul, hogy a Z generáció képviselőinek érdeklődését felkeltsük, bevonódásukat elősegítsük a természettudományos és mérnöki szakmák iránt.

A diákoknak a személyes élmények megszerzésén túl lehetőségük nyílik az adott cég tevékenységének részletes megismerésére, illetve a céges kultúrába történő betekintésre.

A cégektől delegált fiatal mérnökökkel folytatott személyes konzultációk lehetőséget adnak arra, hogy az érdeklődő diák első kézből kapjanak – akár személyes – információkat a mérnöki életpálya modell lehetőségeiről, a mérnökszakma szépségeiről, az innovatív munkavégzés előnyeiről, az adott cég kutatásai tevékenységeiről vagy akár konkrétan olyan eseményekről, pályázatokról, amiket a cég középiskolás diákok számára hirdet meg.

Ez az interaktív kapcsolódási forma kitűnő és unikális eszköz lehet a gazdasági élet szereplői és a még pályaválasztás előtt álló középiskolai diákok számára egymás szempontjainak megismerésére.

A középiskolás diákoknak lehetőségük van a roadshow során az erre a célra fejlesztett webes rendszer alkalmazására is. Ennek használatával egyrészt véleményt nyilváníthatnak a megjelenő cégről, annak tevékenységéről, illetve az elhangzottak alapján játékos formában a megszerzett tudásukról is számot adhatnak. Ezzel az eszközzel egyrészt mérhetővé válik a mérnöki és természettudományokkal kapcsolatos attitűd(változás), másrészt a jó válaszokat adó, kiemelkedően teljesítő diákok külső megerősítést (külső motiváció) is kaphatnak, különböző céges ajándékok formájában.

Az interaktív programok és az aktív részvételen alapuló tapasztalatszerzés hatékony módszere az attitűdöket meghatározó kognitív és érzelmi komponensek „megszólításának” és fejlesztésének. A program közvetett hatása, hogy a résztvevő diákok új felfedezésekre juthatnak, amelyek a természettudományok megítélését magukban pozitív irányba mozdíthatják és segíthetik a mérnöki pályával való azonosulást.

A program legfontosabb hatása, hogy a résztvevők nyitottsága növekszik az MTMI terület iránt. A program során szerzett tapasztalatok e terület felé segíthetik, pályaválasztási döntésükben magabiztosabbá tehetik a diákokat.

 

MTMI Konferencia

A konferenciára a különböző versenyek döntőit integráló, két napos rendezvénysorozat második napján kerül sor, melynek során az EJMSZ tagszervezeteitől érkező céges képviselők előadásaikkal népszerűsítik az MTMI területen elérhető lehetőségeket a fiatal diákok számára. A rendezvény nyitóakkordját a Polygon Pályázat középiskolásoknak, Játsszunk fizikát!, valamint a Szegedi Innovatív Informatika Verseny Középiskolásoknak (SZIIV) versenyek előző napi döntőinek eredményhirdetése jelenti. A diákok ezt követően meghallgathatják olyan cégek képviselőit és vezetőit, mint pl. az Ericsson vagy a National Instruments, de lehetőséget kapnak, hogy akár a Grundfos, vagy éppen a MOL képviselőivel találkozzanak, minden év tavaszán.

Az ünnepélyes eredményhirdetés után a szót a konferencia fő előadója (keynote speaker) veszi át (minden alkalommal az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnökségi tagja), aki átfogó előadásával alapvetően reflektál a versenyek eredményeire és azok felhasználási lehetőségeire az iparban. A konferencia ezután két szekcióban folytatódik: az egyik szekció során a céges partnerek fiatal mérnökei tartanak 18 perces „Mérnöki Meglátások Talk”-okat, inspirációt adva a diákoknak. A másik szekcióban pedig sor kerülhet a „Tudós Mérős Találmányos Talk”-okra, ahol az előadók (céges és egyetemi oldalról egyaránt) az elmúlt 5 év mérnöki dilemmáit és mérnöki megoldásait ismertetik, kerekasztal-beszélgetés formájában.

Ezután rendezik meg az MTMI pályák iránt érdeklődő 11–23 év közötti fiatalokat (az aktuális évi versenyek döntős diákjait, valamint az egyetemen működő mérnöki diákszervezetek tagjait tömörítő MTMI Versenytanács (MTMIC) évi rendes ülését Ezen az 1 óra időtartamú workshopon a konferencia-előadók által ismertetett problémákra, felvetésekre közepes méretű, vegyes csoportokban keresik a megoldásokat, így a résztvevők – a Hackathon módszertan segítségével – maguk is interaktív részesei lehetnek a rendezvénynek. A záróakkordot a megoldások ismertetése jelenti, ahol a legjobb válaszok és megoldások céges jutalmakat hozhatnak a szerzőiknek, az 1. helyezett csapat pedig gyárlátogatást nyerhet a saját középiskolás osztályának.

A konferenciát záró állófogadásos ebédet követően a Szegedi Tudományegyetem műszaki- és természettudományos karainak fiatal előadói és egyetemistái bevonásával laborlátogatásra viszik a diákokat. Itt – élményalapú megközelítéssel – különböző bemutatókat, játékos aktivitásokat és beszélgetéseket szerveznek a középiskolás diákok számára, akik az események során megismerkednek az adott kar tevékenységével, oktatóival és kapcsolatokat alakíthatnak ki a már odajáró egyetemista hallgatókkal.

Az eseményen részt vevő diákok a díjak mellé egy színvonalas konferenciakiadványt is kapnak, melyben saját munkájukkal, de akár fotóikkal találkozhatnak. A kiadványban szintén helyet kapnak a céges képviselők által bemutatott problémák, trendek, lehetőségek, különböző cikkek, vagy képek, illusztrációk formájában. Ez a kiadvány egyrészt a diákok fontosságérzetének (és ezáltal önbizalmának, belső motivációjának) növekedéséhez, másrészt egy hiteles kép kialakításához vezethet, ugyanis a konferencia kiadvány a rendezvényt követően nem sokkal a Szegedi Tudományegyetem honlapján is megjelenik, és széles körben letölthetővé válik.