Pannon Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00002

//Pannon Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00002
Pannon Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00002 2020-07-10T12:53:18+00:00

EFOP-3.4.4-16-2017-00002

Projekt címe: A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

Teljes szerződött támogatási összeg: 350 327 759 Ft

Támogatás összege (Ft): 24 995 375

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.08.29.

 

Interaktív gyárlátogatás

Pannon EgyetemA projektkészségeket fejlesztő, interaktív gyárlátogatás a hagyományos gyárlátogatások előnyeit ötvözi a modern eszközök és a játékosítás adta lehetőségekkel.

A látogatásra érkező diákok (max. 30 fő) az üzemben történő körbevezetés előtt egy rövid, ráhangoló jellegű foglalkozáson vesznek részt, ahol több csapatba sorolják őket. Minden résztvevő egy tabletet kap, amely az interaktív céges körút során segítségére lesz, és melyen már a foglalkozásokat megelőzően számszerűsíthető formában kifejtheti a mérnöki szakmákkal kapcsolatos véleményét. A foglalkozás a céggel kapcsolatos legfontosabb információk megosztásával kezdődik, rövidebb videók és vagy prezentációk formájában. Az üzemlátogatás egyes állomásainál a vállalat munkatársai ismertetik a legfontosabb tudnivalókat, érdekességeket, személyes tapasztalataikat, bemutatják a saját munkájukhoz való kapcsolódásokat. Állomástól és megvalósíthatóságtól függően az egyes eszközök és megoldások egyúttal ki is próbálhatók. A gyártúra végén a résztvevők az elhangzottakkal kapcsolatban játékos kvízkérdéseket kapnak, melyeket a tableten futó webes rendszer segítségével válaszolnak meg. A jó válaszokkal egyénileg pontokat gyűjtenek, melyekkel a csapateredmények javíthatók. A résztvevők maguk is pontokat osztanak az egyes állomásokra, attól függően, hogy mennyire találták hasznosnak vagy érdekesnek. Az összességében négy óra időtartamú program alatt a szervezőkkel közösen elfogyasztott ebédre is sor kerül, itt a csapatok saját csapatvezetőjüknek feltehetik kérdéseiket, megoszthatják észrevételeiket. A látogatás záró programpontja az értékelő foglalkozás, ahol a játék során legtöbb pontot gyűjtő csapat(ok) céges jutalmakat kap(nak). A résztvevők számszerűsíthető visszajelzést adnak a gyárlátogatással kapcsolatos benyomásukról, értékelésükről. Ezt összehasonlítva az előzetes várakozásokkal, mérhetővé válik az attitűdformálás eredményessége.

Innovatív MTMI szakmai fórum

Az innovatív MTMI szakmai fórum során több fordulóban, iteratív módon történik az MTMI készségek rendszerének és fejlesztési módjainak kialakítása.

Az együttműködés első fázisában egy anonim kérdőíves kutatás segítségével a különböző érintettek problémafelvetéseinek, igényeinek és a más szereplők felé támasztott követelményeinek megismerése zajlik. Az alapvető irányok kialakításához ezek után a résztvevők egy online brainstorming módszer (Be-novative) segítségével dolgoznak ki javaslatokat. Itt a módszer egyes szakaszainak célja, hogy a résztvevők, az inspirációs segítségeket kihasználva, újabb és újabb ötleteket tudjanak megosztani egymással. Az ötleteket hatás-megvalósíthatóság szempontból is értékelik a szereplők. A működést meghatározó környezet kölcsönös megismerése érdekében a szereplők egyik oldalról középiskola (2 alkalom) labor- és egyetemlátogatás (2 alkalom), a másik oldalról pedig gyárlátogatás (2 alkalom) keretében nyerhetnek első kézből információkat és tapasztalatokat azokról az adottságokról és lehetőségekről, melyeket később beépíthetnek megoldásaikba. Az eredmények megvitatására, valamint a készség- és kompetenciakészlet fejlesztési megoldásainak kidolgozására szakmai workshop keretében kerül sor. Ekkor körvonalazzák és elhatárolják az egyes szerepeket és felelősségeket, egyúttal a különböző fejlesztési szakaszokat. A szakmai találkozón, a Hackathon módszertan segítségével konkrét, gyakorlatias megvalósítási módozatok kerülnek kidolgozásra. A szakmai fórum a jövőalkotásra és a konstruktív megoldásokra fókuszál. Az előadások és kerekasztal beszélgetések mellett izgalmas alkotófolyamat képezi a szakmai nap gerincét. A siker egyik záloga, hogy a különböző nézőpontot képviselő szereplők egy asztalnál ülve közösen gondolkodjanak, együtt azonosítsák a veszélyforrásokat, és dolgozzanak ki új vagy újszerű módszereket, a hatékony készség- és képességfejlesztés érdekében. A kapcsolódási pontokat és a kompetenciafejlesztésben kritikus felelősségeket azonosítják és rögzítik.