Nyíregyházi Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00020

//Nyíregyházi Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00020
Nyíregyházi Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00020 2020-07-10T12:52:38+00:00

EFOP-3.4.4-16-2017-00020

Projekt címe: “JEEP!” – Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció – matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen

Teljes szerződött támogatási összeg: 194 957 631 Ft

Támogatás összege (Ft): 25 015 822

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.09.28.

 

Két szintű EJMSZ tantárgyi program

 

Nyíregyházi EgyetemAz első közép szintű program beépíthető a JEEP! program elemeibe, a második felsőfokú szintű „C” típusú tantárgyként a Nyíregyházi Egyetemen indítandó egyes képzések (alapképzési szakok) tematikáiba, tantárgyi rendszerébe. A tantárgyi program célja, hogy egyrészt az egyes mérnökszakmák tartalmának és lehetőségeinek ismertetésén keresztül bővítse a diákok rendelkezésére álló információkat és így egyértelmű pályát rajzoljon ki a tehetséges fiatalok számára (népszerűsítés), másrészt felkészítse őket a leendő mérnöki létre, a szükséges kompetenciák hangsúlyozásával és alkalmazási lehetőségeinek felkínálásával (kompetenciafejlesztés). A tantárgyak emellett olyan munkaerőpiaci ismereteket tartalmaznak, melyek tovább segíthetik a fiatalokat a megcélzott mérnöki szakterületen való érvényesülésben.

A két tárgy egymásra épülő ismeretanyaggal, egyenként heti 2 órás kiméretben kerül kialakításra (összesen 28-28 órányi tananyaggal). A tárgyak elsajátítása e-learning formában teljesíthető, nem igényel kontaktórákat. Az e-learning formátum a tudásátadási funkción túl vizsgázási lehetőséget is kínál, így hatékony fejlesztést segít elő.

A tantárgyak felépítése:

  • MTMI szakok ismeretére épülő szakmai program: melyben az MTMI pályák népszerűsítése érdekében speciális, gyakorlatorientált NI és LEGO tanegység-részeket tartalmaz. 
  • Munkaerőpiaci és karriermenedzsment témájú általános felkészítő program: karriertervezés, a munkaerőpiac ismeretei, az EJMSZ vállalatainak gyakorlati tapasztalatai, gazdasági, társadalmi, szociológiai, pszichológiai, menedzsment, műszaki, informatikai stb. ismeretekre épülő gyakorlatorientált tudásanyag.

A tematikák és a tananyag kidolgozásában az EJMSZ tagcégek kijelölt munkatársai vesznek részt, a saját vállalati kultúrájuk (cégkultúra, értékek, viselkedések), és működésük gyakorlati ismereteinek átadásával elősegítve a valós szakma és működési környezet szimulációját, e-learning tananyagként való leképezését. A program beépítése az oktatásba 2019. februárjától történik.

JEEP! program mentori rendszer

Az EJMSZ tagok képviselői, vállalatonként szakmai mentorokat biztosítanak, akik segítik, támogatják a JEEP! programban résztvevő középiskolás diákok és hallgatók munkáját, szakmai felkészülését, tapasztalatszerzését. A JEEP! programban szakmai gyakorlatokat vezetnek, kapcsolatot tartanak az egyetem, a diákok, a hallgatók és a vállalatok (EJMSZ) között.

A program csoportos online mentorálás útján valósul meg, melyben a facilitátor/mentor szerepét az EJMSZ tagok felkért munkatársai töltik be. A kommunikációt segítendő, az EJMSZ egy technológiai platformot hoz létre, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy önálló csoportot hozzanak létre, és saját elképzeléseik szerint határozzák meg a mentorálási tevékenységet. Az online platformot használva egy mentor egy időben több mentorált személlyel működik együtt (átlagosan 10-12 fő) a szükséges készségek fejlesztésében. Mivel a támogató szoftvernek van beépített közösségi háló funkciója is, a mentoráltak közvetlenül léphetnek kapcsolatba egymással, a fizikai korlátok tehát nem számítanak. Az online mentorálás során az alábbi – jórészt ingyenes – eszközök alkalmazása jellemző:

o                    Blog: a tudásátadás alapja lehet a mentor által vezetett, kifejezetten erre a célra készített blog, ahol a szöveges tartalmak mellett ábrák, videók, beépített prezentációk is megjelennek. A megfelelő címkézés biztosíthatja, hogy a mentoráltak bármikor visszataláljanak a megfelelő tartalmakhoz. A mentorált a kommentekben kérdezhet, véleményt mondhat. Ez a megoldás egyszerű, olcsó, ráadásul takarékosan bánik a mentor energiájával, hiszen az egyszer már elkészült anyag újra felhasználható.

o                    Fórumok: itt akár a különböző mentorokhoz tartozó mentoráltak egymással is kommunikálhatnak, ezáltal megvalósulhat a kölcsönös tudásmegosztás, egyfajta peer-mentoring tevékenység. Itt az üzenetváltásokon túl szintén lehetőség nyílik dokumentumok, videók, linkek prezentációk megosztására, illetve ezek kommentálására is.

o                    Videó-konferenciák: az élő, személyes kapcsolatok értékének megtartása érdekében lényeges, hogy a mentor és a mentoráltak bár csak képernyőn keresztül, de mégis találkozni tudjanak, képernyőiket megoszthassák egymással, és bizonyos időszakonként így beszéljék át a felmerülő kérdéseket, problémákat, vagy éppen a mentor így mutathassa be a cégek által alkalmazott legújabb eszközöket, megoldásokat.

A program jelentősen szélesítheti a résztvevők szakmai tájékozottságát, kitágíthatja a mérnöki szakmáról, szakmai kérdésekről való gondolkodásának horizontját. A csoportos mentorálás módszere a hagyományos formáknál sokkal szélesebb körű szakmai tudatosságot és tájékozottságot, új ötletek és perspektívák megismerését, tudásmegosztást, megnövekedett szakmai önbizalmat és új együttműködési, partnerségi lehetőségeket biztosít a diákok számára – mindezt fenntartható módon.

Természettudományos Roadshow

A projekt megvalósítása alatt 6 db természettudományos roadshowt szervezünk meg. A program célja hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki-mérnöki életpálya által nyújtott lehetőségekre, annak érdekében, hogy minél több diák válasszon ezen pályák közül, illetve minél többen foglalkozzanak a természettudományos szakterületekkel. A Roadshow az EJMSZ tagszervezetei és az Egyetem által kijelölt középiskolákba jut el – akár több ezer diákot elérve. A Roadshow előre egyeztetett időpontokban, iskolánként külön-külön, vagy igény szerint több iskolát összevonva kerül megrendezésre, két blokkban, 90-90 perces időtartamban.

  1. blokk:

Az egyetemi kar és az EJMSZ helyszínen megjelenő tagszervezetének bemutatkozását követően az első blokk egy színpadi jellegű térelosztással zajló, fizikai (kisebb részben kémiai témájú) kísérleti bemutató, egyfajta „stand-up fizika-kémia show”. A bemutatott eszközök, jelenségek látványosak, meglepőek, általános-, illetve középiskolai szinten alig, vagy egyáltalán nem találkozhat velük senki. Mindezt közérthető, humoros magyarázó szöveggel kiegészítve, a közönséget interaktívan bevonva zajlik a pályaorientáció. A program lényege a mérnökszakmák népszerűsítése széles körben, valamint a mérnökszakmákkal kapcsolatos ismereteiket tekintve bizonytalan diákok attitűdváltásának elérése.

  1. blokk

A vendéglátó iskola által előre kiválasztott, maximum 30 fő létszámú csoport számára kialakított kiscsoportos foglalkozások – forgószínpados lebonyolítással. A helyszínek lehetséges tevékenységei:

Tudományos barkácsolás: elsődleges cél az eszközzel lemodellezett fizikai elvek megértése, általánosítása, továbbá a tevékenységben résztvevők kreativitásának fejlesztése, az egyszerű barkácsolás tervezési és kivitelezési folyamatainak megtanulása.

IKT-alapú természettudományos mérések: A foglalkozás keretében az érdeklődő tanulókat vállalkozó bevezetheti a szenzoros mérések világába. Kisebb, 2-4 fős csoportokban egy-egy egyszerű mérést végezhetnek el a témától függően számítógépekkel, okostelefonokkal, vagy táblagépekkel.

Cég + Egyetem közös program: A tagszervezet és az Egyetem képviselőivel folytatott személyes konzultáció lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődő diákokat jobban bevonják, mélyebb üzeneteket adjanak át számukra az adott cég és Egyetem munkájáról, kutatási tevékenységeiről vagy gyakornoki programjáról.

Interaktív gyárlátogatás

A projektkészségeket fejlesztő, interaktív gyárlátogatás a hagyományos gyárlátogatások előnyeit ötvözi a modern eszközök és a játékosítás adta lehetőségekkel. A projekt megvalósítása alatt 6 kerül megrendezésre. A gyárlátogatás a szervezet oldaláról a megfigyelésen és kipróbáláson alapuló élményszerzés által a lehető leghatékonyabb megszólítást és információátadást, a tanulók oldaláról pedig az aktív részvételen alapuló tapasztalatszerzést célozza.

A látogatásra érkező diákok az üzemben történő körbevezetés előtt egy rövid, ráhangoló jellegű foglalkozáson vesznek részt, ahol négy csapatba sorolják őket. Minden résztvevő egy digitális eszközt kap, amely az interaktív céges körút során segítségére lesz, és melyen már a foglalkozásokat megelőzően számszerűsíthető formában kifejtheti a mérnöki szakmákkal kapcsolatos véleményét, a programmal kapcsolatos előzetes várakozásait. A foglalkozás a céggel kapcsolatos legfontosabb információk megosztásával kezdődik, rövidebb videók formájában.

Az üzemlátogatás egyes állomásainál a vállalat munkatársai ismertetik a legfontosabb tudnivalókat, érdekességeket, személyes tapasztalataikat, bemutatják a saját munkájukhoz való kapcsolódásokat. Állomástól és megvalósíthatóságtól függően az egyes eszközök és megoldások egyúttal ki is próbálhatók. A résztvevők minden állomást követően, az ott elhangzottakkal kapcsolatban játékos feladatokat kapnak, és a digitális eszköz használatával eldönthetik, hogy milyen jellegű kérdésre szeretnének választ adni (a kérdések rákérdezhetnek az elhangzott lexikális ismeretanyagra, de lehetnek logikai feladványok, problémamegoldó jellegű kérdések is). A jó válaszokkal egyénileg pontok gyűjthetők, melyekkel a csapateredmények javíthatók. A résztvevők maguk is pontokat osztanak az egyes állomásokra, attól függően, hogy mennyire találták hasznosnak vagy érdekesnek. Ezek a visszajelzések segíthetik az üzemlátogatás programjának folyamatos továbbfejlesztését.

Az összességében négy óra időtartamú program alatt a szervezőkkel közösen elfogyasztott ebédre is sor kerül, itt a csapatok saját csapatvezetőjüknek feltehetik kérdéseiket, megoszthatják észrevételeiket.

A látogatás záró programpontja az értékelő foglalkozás, ahol a játék során legtöbb pontot gyűjtő csapat(ok) céges jutalmakat kap(nak). A résztvevők számszerűsíthető visszajelzést adnak a gyárlátogatással kapcsolatos benyomásukról, értékelésükről. Ezt összehasonlítva az előzetes várakozásokkal, mérhetővé válik az attitűdformálás eredményessége.

A projektkészségeket fejlesztő, interaktív gyárlátogatás célja, hogy a korábbi negatív attitűdök megváltoztatása, formálása révén a középiskolások számára a pályaválasztáshoz új szempontokat kínáljon az MTMI területen. A program a diákok számára a későbbiekben megcélozható szakmákba való betekintésre ad lehetőséget azáltal, hogy a fogadó szervezet saját munkafolyamatait valós időben, működés közben mutatja be számukra. A játékos applikáció segítségével lehetőség nyílik a projektalapú működéshez szükséges kompetenciák indirekt módon történő fejlesztésére is. A kétirányú kommunikáció segíti a diákokat abban, hogy elméleti ismereteik gyakorlati hasznosulását is megismerhessék, azokat valós mérnöki környezetükben értékelhessék, és minderről visszajelzést adhassanak.