Neumann János Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00018

//Neumann János Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00018
Neumann János Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00018 2020-07-10T12:51:53+00:00

EFOP-3.4.4-16-2017-00018

Projekt címe: A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen

Teljes szerződött támogatási összeg: 359 679 331 Ft

Támogatás összege (Ft) 23 679 730

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.01.31.

 

Kompetenciamérés és szakmai fórumok

neumann jános egyetemA program során az érintett középiskolás csoportok közül a 10-11. osztályos diákokat célozzuk a méréssel. Ebben a korban a fiatalok már viszonylag stabil kompetenciakészlettel rendelkeznek, ugyanakkor még időben orientálhatóak a műszaki pályák felé. Az egyes iskolákban kb. 80 fő mérése (3-4 osztály) lehetséges. Az alkalmazott tesztrendszer a Schuhfried-féle Vienna Test System.

A fenti tesztek számítógépes mérése összesen kb. 1 óra időtartamú, egy mérés alatt 7 diák egyszerre, csoportban mérhető. Egy középiskolában egy nap alatt kb. 40 gyerek mérése történhet meg, így (iskolamérettől függően) átlagosan 2 nap szükséges az adott iskolában megcélzott populáció mérésére. A projekt 1 év leforgása alatt akár 50 iskola, 4.000 diákja mérésére adhat lehetőséget.

A mérést az iskola kijelölt pedagógusa végzi, egy – a középiskola által biztosított – teremben, rotálva a hallgatói csoportokat. A rendszer az eredményeket automatikusan generálja, kimutatva a normacsoporthoz képesti értékeket is. Az eredmények interpretációjába az iskolák pszichológusait is bevonjuk, akik a diákok és szüleik felé segítenek visszajelezni a mérési eredmények alapján.

A mérés (1. év) utáni időszakban (2. évtől) a visszajelzések feldolgozása mellett a fejlesztési utak és módszertanok kidolgozására kerül sor. Ez – a második évtől kezdve – évente 2, így összesen 6 alkalommal, szakmai fórumok keretében zajlik majd.

Ezeken a szakmai fórumokon a középiskolai tanárok, a Pallasz Athéné Egyetem oktatói és az EJMSZ tagszervezeteinek képviselői vesznek részt.

A szakmai fórumok célja, hogy feltárják a – kompetenciamérések eredményei alapján – melyek a diákok kompetenciakészletének kritikus területei, ezeket a területeket hol, a képzési rendszer mely szintjén lehet és kell fejleszteni és ezeknek a fejlesztéseknek milyen lehetséges irányai és módszertani lehetőségei vannak. Miután ezek beazonosításra kerültek, konkrét megvalósítási tervek készülnek az intézményi keretekre szabva.

 

A szakmai fórumok az alábbi tematikák szerint kerülnek megszervezésre:

 

  1. szakmai fórum: Helyzetértékelés
  2. szakmai fórum: Problématerületek azonosítása
  3. szakmai fórum: Fejlesztési irányok kialakítása
  4. szakmai fórum: Konkrét fejlesztési módszerek kidolgozása
  5. szakmai fórum: Elvárásrendszer és felelősségek meghatározása
  6. szakmai fórum: Adaptációs tervek elkészítése oktatási szintekként

 

A szakmai fórumok folyamán létrejövő módszertani gyűjtemény a Pallasz Athéné honlapon, online segédletek formájában jelenik meg.

 

A szakmai fórumok módszertanát egy olyan, aktív részvételen alapuló, kiscsoportos ötletelési folyamat adja, melynek során a résztvevők közösen fogalmazzák meg a problémacsoportokat, vázolják fel az ideális állapotot, illetve gyűjtik össze az odavezető úton akadályozó és az akadályokat legyőzni segítő tényezőket, amik alapján összeállítható a sikeres fejlesztési módszertan, mely a gyakorlatba is átültethető, a középiskolai és egyetemi oktatók, valamint a gazdasági élet szereplői számára kölcsönösen elfogadható elemeket és irányokat tartalmaz.