Dunaújvárosi Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00022

//Dunaújvárosi Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00022
Dunaújvárosi Egyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00022 2020-07-10T12:49:51+00:00

EFOP-3.4.4-16-2017-00022

Projekt címe: MTMI szakok népszerűsítése a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében

Teljes szerződött támogatási összeg: 89 776 817 Ft

Támogatás összege (Ft): 14 807 628

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.11.29.

 

Kompetenciamérésen alapuló pályaorientáció

Dunaújvárosi EgyetemA kompetenciamérésen alapuló pályaorientáció szükségességét az az alapprobléma hívja életre, mely szerint a diákok képzése inkább a gyengeségek javítására, semmint az erősségekre való alapozásra épül. A szülők többsége ezen túl azzal sincs tisztában, hogy gyermeke valójában milyen tehetségterületekkel rendelkezik, így építeni sem tud ezekre a pályaválasztáskor.

A program célja, hogy az EJMSZ által definiált informatikai kompetenciák, valamint az ezt kiegészítendő ún. soft skillek meglétét pszichológiai mérés útján – kompetencia-tesztbattériák segítségével – vizsgálja, a fejlesztést támogatni tudó személyek (szülők, tanárok) számára visszajelzést nyújtson, valamint a megfelelő fejlesztési igényeket beazonosítsa. A mérés által – nem utolsósorban – a leendő informatikusok bázisa is növelhető, hiszen a pozitív visszajelzések eredményeképpen egyre több szülő veszi majd számításba az ilyen típusú pályaorientáció lehetőségét is. Az informatikus léthez elengedhetetlen kompetenciák meglétének vizsgálatakor egy olyan átfogó és integratív mérési folyamat zajlik, amely magában foglalja a kapott eredmények kiértékelését, interpretációját, a több forrásból rendelkezésre álló információk összevetését, megbízhatóságuk megítélését és a pszichológiai jellemzők feltérképezését. Ebben a folyamatban nemcsak tesztekből származó eredmények értékelése történhet, hanem kiegészülhet például az interjúkkal, vagy a viselkedés megfigyeléséből származó információkkal is. Ezáltal minden résztvevő diák esetében pontosan feltárható, hogy milyen erősségekkel bír egy későbbi informatikus karrierút befutásához. A tesztelés csoportosan végezhető, az eredmények felvétele így hatékonyabb módon zajlik, viszont az eredmények interpretálása már egyénileg történik, iskolapszichológusok bevonásával.

A kompetenciamérésre alapozva egyéni tehetségmenedzsment programok alakíthatóak ki a különböző középiskolákban, amelyek során az EJMSZ tagjai által is definiált, és igényelt, skillek fejlesztése történhet meg, különböző informális fejlesztési megoldásokkal, gyakorlatorientált módszertanok kidolgozásával.