Debreceni Tudományegyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00023

//Debreceni Tudományegyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00023
Debreceni Tudományegyetem – EFOP 3.4.4.-16-2017-00023 2022-04-26T12:34:36+00:00

EFOP-3.4.4-16-2017-00023

Projekt címe: AZ MTMI SZAKOKRA VALÓ BEKERÜLÉST ELŐSEGÍTŐ INNOVATÍV PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A DEBRECENI EGYETEM VONZÁSKÖRZETÉBEN

Teljes szerződött támogatási összeg: 782 367 735 Ft

Támogatás összege (Ft): 16 977 694 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje 2022.08.31.

 

Játékosított applikációval támogatott természettudományos versenyek

A program leírása

Debreceni Egyetem

A versenyek alapját a már esetlegesen meglévő egyetemi természettudományos verseny(ek) jelenti(k). A koncepció változását az új platform (EJMSZ természettudományos webes rendszer) beemelése hozza, amely elsősorban a selejtezők lebonyolítására (többkörös online fordulók) szolgál. Itt számos olyan információhoz juthatnak a versenyzők, amely segítheti őket a feladatok megoldása során. A selejtezőkben sikeres megoldásokat nyújtó csapatok végső megmérettetésére az Egyetemen, egy élő döntő formájában kerül sor. Kifejezett cél a hátrányos helyzetű térségben élők bevonása is.

A program elemei

Online fordulók, webes rendszer:

Az online fordulókban (pl. 3 forduló) részt vevő versenyzőknek 3 fős csapatokban rövid idő leforgása (feladatonként 3-3 nap) alatt kell eredményes megoldásokat nyújtaniuk egy előre megadott, természettudományos/mérnöki problémára, vagy egy adott témában előremutató, jövőre irányuló, újszerű mérnöki megoldást kell kínálniuk. Az applikáció az egyéni részvételen alapuló, általános kvízkérdéseken túl – külön „pályaként” – tartalmazza a versenyzési felületet, ahova már csapatok együttesen jelentkezhetnek be, itt kapják meg az adott feladatokat, és ezen keresztül küldhetik el megoldásaikat is. A rendszeren keresztül folyamatosan kaphatnak szakmai „pingeket”, érdekes információkat. A feladatokat a konzorciumvezető egyetem és a szakmai együttműködő partnerek együttesen határozzák meg, ugyanígy a döntést is közösen hozzák meg a legjobb megoldásokról.

Tervezett csapatszám: félévente 15-20 csapat

Élő döntő:

A döntőbe jutott 5-7 legjobb csapat tagjainak lehetősége van saját megoldásainak bemutatására, amit egy felkészítés előz meg, amelynek során kifejezetten a kommunikációs és prezentációs készségek fejlesztése történik. A zsűri döntését a csapatok mérnöki megoldása és annak „eladása” együttesen befolyásolja, ennek alapján kerülnek kiosztásra a díjak (tárgyi és anyagi elismerések a csapat tagjainak és a középiskoláiknak is).

 

Természettudományos Roadshow

A program leírása

A program célja hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki-mérnöki életpálya által nyújtott lehetőségekre, annak érdekében, hogy minél több diák válasszon ezen pályák közül, illetve minél többen foglalkozzanak a természettudományos szakterületekkel. A Roadshow az EJMSZ tagszervezetei és az Egyetem által kijelölt középiskolákba jut el – akár több ezer diákot elérve. A Roadshow előre egyeztetett időpontokban, iskolánként külön-külön, vagy igény szerint több iskolát összevontan kerül megrendezésre, két blokkban, 90-90 perces időtartamban.

  1. blokk: Népszerűsítő workshopok (90 perc)

Az érintett középiskolások számára – félévente 1-1 helyszínen – rendezett események, ahol a céges partnerek fiatal mérnökei tartanak 18 perces „Mérnöki Meglátások (MM) Talk”-okat, inspirációt adva a diákoknak. Szintén itt kerül sor a „Tudós Mérős Találmányos Talk”-okra, ahol a céges előadók az elmúlt 5 év mérnöki dilemmáit és mérnöki megoldásait ismertetik. Egyszerűbb feladatok csoportos megoldásán keresztül a résztvevők – a Hackathon módszertan segítségével – már a helyszínen is interaktív módon próbálhatják ki magukat. A jelenlévők a workshopon ismerhetik meg az applikációt is, helyben regisztrálhatják is magukat. Az applikáció előnye egyben az is, hogy a versenyben résztvevők felkérhetők akár későbbi tartalomgenerálásra is. Tervezett elérés: alkalmanként 120-150 fő.

  1. blokk: Forgószínpados, kiscsoportos foglalkozások (90 perc)

A vendéglátó iskola által előre kiválasztott, maximum 30 fő létszámú csoport számára kialakított kiscsoportos foglalkozások – forgószínpados lebonyolítással. A helyszínek lehetséges tevékenységei:

  • Tudományos barkácsolás: elsődleges cél az eszközzel lemodellezett fizikai elvek megértése, általánosítása, továbbá a tevékenységben résztvevők kreativitásának fejlesztése, az egyszerű barkácsolás tervezési és kivitelezési folyamatainak megtanulása.
  • IKT-alapú természettudományos mérések: A foglalkozás keretében az érdeklődő tanulókat vállalkozó bevezetheti a szenzoros mérések világába. Kisebb, 2-4 fős csoportokban egy-egy egyszerű mérést végezhetnek el a témától függően számítógépekkel, okostelefonokkal, vagy táblagépekkel.

Cég + Egyetem közös program: A tagszervezet és az Egyetem képviselőivel folytatott személyes konzultáció lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődő diákokat jobban bevonják, mélyebb üzeneteket adjanak át számukra az adott cég és Egyetem munkájáról, gyakornoki programjáról, stb.

 

Szakmai nap az egyetemen

A program során az érintett középiskolás csoportok az Egyetemre látogatnak, ahol a résztvevő cégek fiatal mérnökeivel találkozhatnak, és egyben testközelből ismerkedhetnek meg a cégek eszközeivel és mérnöki megoldásaival. A diákok a céges standokon egyes műszereket, berendezéseket is kipróbálhatnak. A program célja, hogy a résztvevő középiskolások képet kapjanak arról, hogy milyen életpályamodellt kínál számukra a mérnöki lét. Megismerhetik a hazai és a nemzetközi trendeket, napjaink mérnöki kihívásait, valamint azokat az inspiráló feladatokat, amelyek megoldása rájuk, a jövő mérnöki generációjára vár.

A rendezvényen a céges partnerek fiatal mérnökei 18 perces előadásokat, „Mérnöki Meglátások (MM) Talk”-okat tartanak, inspirációt adva az érintett középiskolás diákoknak. A programon sor kerül a „Tudós-Mérős-Találmányos Talk”-okra is, ahol az előadók elgondolkodtató és érdekes példákat hoznak fel az elmúlt 5 év mérnöki dilemmái és megoldásai közül.

A fél napos rendezvényen lehetőség nyílik a diákok interaktív részvételére is. A céges képviselők, különböző küldetések formájában, mini-dilemmákat fogalmaznak meg a résztvevők számára, akik csapatokban adhatják meg válaszaikat. A résztvevők megismerkednek a Hackathon módszertannal, amely hathatós segítségét nyújt számukra abban, hogy a jövőre fókuszáltan, újszerű megoldásokat fejleszthessenek ki. Ez a csoportos módszer a diákok kreativitásának fokozott alkalmazását igényli, amely egyben a meglévő gondolkodási sémáikból való kilépésre készteti őket.

A legjobb megoldásokat a zsűri és a közönség szavazata alapján választják ki. A nyerteseket céges ajándékokkal jutalmazzák. A jelenlévők megismerkedhetnek az EJMSZ természettudományos applikációjával is. Ezen keresztül is regisztrálhatják magukat, és küldhetik be megoldásaikat.

A tagszervezet képviselőivel folytatott személyes konzultáció lehetőséget ad arra is, hogy az Egyetem és a programban résztvevő cégek jobban bevonhassák az érdeklődő diákokat; mélyebb üzeneteket adjanak át számukra az érintett cégek munkájáról, kutatási tevékenységéről, vagy éppen gyakornoki programjairól.