Konstruktív javaslatcsomag a duális képzés sikerességének növelésére

//Konstruktív javaslatcsomag a duális képzés sikerességének növelésére

Konstruktív javaslatcsomag a duális képzés sikerességének növelésére

Budapest, 2016. június 21. – Duális képzés vállalati szemmel címmel tartott vitanapot és workshopot az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) Budapesten. A rendezvényen 64 nagyvállalat és 7 oktatási intézmény vett részt. A résztvevők kiemelték a duális képzés előnyeit és lehetőségeit, ugyanakkor konstruktív kritikát fogalmaztak meg a működés részleteit illetően. Az összegyűjtött tapasztalatokat az EJMSZ javaslatcsomag formájában a múlt héten juttatta el az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság részére.

A duális képzés iránt nagy az érdeklődés mind a felsőoktatás mind a vállalati szféra részéről. A képzési forma első tapasztalatai részben pozitívak, főként annak újszerűsége és gyakorlatorientált jellege miatt. Ugyanakkor a duális képzés merev szabályozása komoly megvalósítási nehézségeket okoz, a nem műszaki területen működő vállalatok számára pedig nehezen működtethetővé teszi a rendszert. A jelenleg kialakított modell keretei között a különböző iparágak és felsőoktatási képzési területek szakmai sajátosságai számos esetben lehetnek akadályai a duális képzés bevezetésének.

Az EJMSZ szükségesnek tartja többféle modell vagy modellváltozat alkalmazásának lehetővé tételét – ebben is követve a mostani fő modellhez mintát adó német gyakorlatot –, amely során figyelembe veszik az iparági és szakmai sajátosságokat, a képzők szempontjait, a felsőoktatási képzési környezet területi sajátosságait, miközben továbbra is meghatározó marad a vállalati környezetben folyó, munkába ágyazott tanulás.

A duális képzési modellen belüli szabályozással kapcsolatban is szükségesnek látszik a rugalmasság növelése és ezzel a vállalatok konkrétabb ösztönzése a bekapcsolódásra. Az EJMSZ javasolja a részletszabályok pontosítását, egyes hiányosságok pótlását. A szervezet meggondolandónak tartja, hogy a duális hallgatók száma után a cégek sávos adókedvezményben részesüljenek, hogy a vállalati mentorok kieső ideje, a számukra fizetendő plusz juttatások ne csak a cégeket terheljék.

A duális képzéssel kapcsolatos, az EJMSZ számára legégetőbb kihívás a közoktatás teljesítményének növelése a természettudományi, műszaki és informatikai, valamint a matematika (STEM) területeken. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a felsőoktatásba érkező diákok motiválatlanok és sokan felkészületlenek. A szövetség szerint olyan közoktatást kell kialakítani, amely élmény alapúan képes oktatni a természettudományos ismereteket, képességeket fejleszt, gyakorlatorientált, problémamegoldásra készít fel, és önbizalmat ad a diákoknak. A pedagógusok felkészítését erre figyelemmel szükséges továbbfejleszteni, több kísérlettel, megnövelt finanszírozással, új elemek (pl. folyamatos fejlesztés, lean, pontosság) beemelésével.

A rendezvényen összegyűjtött tapasztalatokat összegezve, az EJMSZ javasolja azt is, hogy kerüljön sor duális képzési központok létrehozására, illetve ezek felkészült fejlesztéstámogató és kapcsolatfejlesztő szakemberekkel való ellátására. A jövőben ezen központok biztosíthatják, hogy a képzésben részt vevő vállalatok (kiemelten az e téren szűkösebb lehetőségekkel rendelkező kis- és középvállalkozások) és felsőoktatási intézmények, továbbá más érintettek közötti kapcsolatépítés, a koordináció, módszertani fejlesztések, továbbképzések, felkészítések és tudásmegosztás megvalósuljon.

„A rendezvénnyel, ahol egyébként a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság is képviseltette magát, a fő célunk az volt, hogy aktív és konstruktív szakmai vitát generáljunk az érintett felek és szabályalkotók között. A workshop tapasztalatait összegző javaslatcsomag azt mutatja, hogy még sok munkára van szükség, hogy a duális képzés a hozzáfűzött reményeket valóban beváltsa” – mondta el Dr. Ábrahám László, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke.

2020-08-10T11:14:02+00:00