2017-ben is együtt a jövő mérnökeiért

//2017-ben is együtt a jövő mérnökeiért

2017-ben is együtt a jövő mérnökeiért

Az EJMSZ 2017. április 28-án megtartott éves közgyűlése mérföldkőnek számít a szövetség életében.

Tamási Andrea, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség tanácsadója a közgyűlés felvezetőjében elmondta, hogy új irány, új időszámítás kezdődik az EJMSZ életében, melyet a szövetség egyre bővülő tevékenységei és fejlődése tesznek szükségessé. A kitűzött célok elérése érdekében fontos, hogy a szövetség új stratégia, valamint működési mód szerint folytassa a további hatékony együttműködést tagszervezeteivel – így minél több fiatalt, oktatási intézményt, tanárt, szakmai szervezetet és érintett nagyvállalatot bevonva a jövő mérnökei eléréséért és a mérnöki pálya vonzóvá tételéért folytatott munkába.

Az idei közgyűlést a résztvevő valamennyi tagszervezeti képviselő rendkívül tartalmas, lényegre törő, energetizáló és hatékony közös együttműködésnek jellemezte, melynek tartalmi kivonata a továbbiakban olvasható.

 

AZ EJMSZ MEGÚJULT STRATÉGIÁJA, ÉRTÉKEI, PILLÉREI; AZ EJMSZ ÚJ MŰKÖDÉSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE

Ábrahám László, a szövetség elnöke az elmúlt fél év megváltozott környezeti elemeit alapul véve bemutatta az EJMSZ megújult stratégiáját, újra definiált misszióját és vízióját, szövetségi értékeit, és a megvalósításban kritikus fontosságú új pénzügyi, szervezeti és brand pilléreket. Hangsúlyozta továbbá a cégszerű működés szükségszerűségét és a mátrixszerű, projektalapú formulát, mint a munkacsoportokat felváltó, módosított működési módot – amely alapján az új felállásban a tagszervezetek maguk választhatnak a projektek közül, így azok megvalósítása a továbbiakban rugalmasabban, hatékonyabban és elkötelezettebben történhet.

A szervezet a továbbiakban egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kommunikációs tevékenyégekre, szakmai rendezvényeken való megjelenésekre, lobbitevékenységekre, valamint a külső kapcsolatok erősítésére is.

 

AZ EJMSZ 2016. ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA, TERVEZETT AKTIVITÁSOK ÉS PROGRAMJAVASLATOK A 2017. ÉVRE, PÁLYÁZATI PROGRAMOK ÉS VÁLLALÁSOK

Finna Henrietta, a Szövetség titkára bemutatta a 2016-os év legfőbb eredményeit, majd a 2017-es évre tervezett projekteket ismertette, melyben az EFOP 3.4.4. pályázatok megvalósítása (ennek keretében megvalósult konzorciumok, pályázatban leadott programtartalmak, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok), az EJMSZ Youth létrehozása, egy EJMSZ applikáció fejlesztése, szakmai rendezvények szervezése, interjúk, kerekasztal beszélgetések, illetve egy kísérleti pedagógusok számára létrehozott oktatási központ megvalósítása is szerepelnek.

A közgyűlésen a tagszervezetek megvitatták és elfogadták továbbá a szervezeten belüli szakmai elvárásokat, a szervezetenként delegálható céges erőforrásokat, az oktatási intézményekkel való közös programokat; valamint a Szövetség egyeztetett a tagok részéről felmerülő határon túli terjeszkedéssel kapcsolatos tervekről és akciókról is.

 

PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

Az éves közgyűlés elfogadta az előző évi pénzügyi beszámolót, majd azt követően megvitatták és egyhangúlag elfogadták a 2017-es év tervezett költségvetését. Külön napirendi pontként szerepelt az egyéb forrásbevonási lehetőségek megtárgyalása, melynek során további tagok toborzásáról, valamint egyéb pályázati lehetőségekről egyeztetett a közgyűlés.

 

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAGOK ÉS VÁLLALÁSOK

Jakab Roland, az EJMSZ Kommunikáció és Társadalmi Presztízs Munkacsoport elnöke bemutatta a szövetségi kommunikáció új kijelölt fókuszterületeit és az ezekhez rendelt tevékenységek, majd Tuzson Balázs az EJMSZ kommunikációs feladatait ellátó szakmai tanácsadótól a szövetség előtt álló kommunikációs lehetőségekről hallottuk.

Az elhangzottak, a koncepció és a tervek alapján azonosíthatóvá válnak azok a projektek, melyek a tagszervezetek belső erőforrásainak segítségével is megvalósíthatók, illetve azok, amelyek további forrásbevonással válnak megvalósíthatóvá a Szövetség számra.

Az EJMSZ éves közgyűlés zárásaként a tagok egyetértettek abban, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében további közös szakmai fórumokat alakítanak ki, melyek felhő alapon segítik az gyors információáramlást és közös munka eredményességét.

2017-05-11T15:50:02+00:00