Loading...
Home 2022-04-26T12:31:24+00:00

Tagjaink

Elértük, hogy a cégeknek ne kelljen ÁFÁ-t fizetniük az ajándékozásra szánt eszközök után.

2020-ig több mint 15.000 általános és középiskolás diákot értünk el programjainkkal közvetlenül.

Kik vagyunk?

Magyarország vezető ipari- és technológiai nagyvállalatait összefogó, önkéntesen szerveződő, a mérnök szakma érdekeit közös elhatározással, együttes erővel védő és érvényesítő nonprofit szervezet vagyunk, amely elősegíti és támogatja ennek hivatásnak a jövőbeni fejlődését.

Mi a küldetésünk?

Tagvállalataink közvetlen tapasztalataival segíteni, támogatni és intenzívvé tenni az oktatási intézmények, a gazdasági szereplők, valamint a mérnökszakma képviselői közötti kapcsolatot annak érdekében, hogy a hivatás presztízse, népszerűsége növekedjen.

Hogyan valósítjuk meg?

A különböző nagyvállalati érdekeket harmonizálva felhívjuk a mérnökszakma valós kihívásaira az érintetti kör (politikai és lokális döntéshozók, szakmai szervezetek, oktatási és képzési intézmények) figyelmét és bevonásukkal hatékony megoldásokat és javaslatokat dolgozunk ki.

Szervezeti Felépítés

“Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek.”
Albert Einstein