Rólunk

/Rólunk
Rólunk 2016-10-14T09:11:46+00:00

JÖVŐKÉP

Összekapcsoljuk a fiatal, tehetséges mérnök-palántákat az őket tudással felvértező képzési intézményekkel, illetve az őket a jövőben foglalkoztató vállalatokkal, hogy a mérnöki- és természettudományos területeken minél nagyobb számban és minél eredményesebben valósíthassák meg elképzeléseiket.

KÜLDETÉS

“Fogjunk össze, hogy a mérnöki lét újra vonzó perspektíva legyen!” A Szövetség tagjai felismerték, hogy csak kölcsönös egyeztetés és együttműködés útján válhat sikeressé a műszaki- és természettudományok népszerűsítése, a mérnöki lét szépségeinek bemutatása, és egy sikeres mérnökgeneráció kinevelése.

Stratégiai célok

 • a mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú oktatás, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők általános érdekeinek érvényesítése érdekében
 • az oktatás, szakképzés rendszerének a piacgazdasági igényekhez történő igazítása
 • az oktatási szövetségek működési területe gazdaságának fejlesztése, támogatása
 • a megfelelő minőségű munkaerő-kínálat megteremtése, fejlesztése, erősítése
 • az oktatási intézmények felé történő gazdasági elvárások közvetítése, koordinálása

 A fentiek sikeres megvalósítása érdekében a Szövetség feladatai

Középiskolai munkacsoport

 • előmozdítja a gazdálkodó szervezeteknek az oktatással, képzéssel összefüggő tevékenységét, ezekhez módszertani segítséget nyújt és támogatja e területeken a képzést és a továbbképzést
 • az oktatás és képzés számára irányelveket fogalmaz meg, mely elősegíti a közép- és felsőszintű oktatás minőségét, valamint a hallgatók felkészültségét a munkaerő-piaci igények figyelembevételével
 • a szövetségi javaslatok, vélemények, tájékoztatások megalapozottsága érdekében – a statisztikai törvény rendelkezéseinek megfelelően – adatokat gyűjt és az adatok alapján a gazdasági folyamatokról elemzéseket készít és hoz nyilvánosságra

Egyetemi munkacsoport

 • javaslataival, véleményezési tevékenységével támogatja az átfogó oktatásfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítését
 • együttműködik az állami és az oktatási intézményekkel, illetve a munkaerő-piaci érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal, szövetségekkel,közreműködik az oktatásfejlesztési koncepciók és programok munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában
 • évente legalább kétszer szakmai konzultációt tart az oktatási intézmények, gazdasági szervezetek széles körét érintő jogszabályok, szabályozási koncepciók tárgyában

 Kommunikáció és társadalmi presztízs munkacsoport

 • tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő munkaerő-piaci kínálat alakulásáról és elvárásairól, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő oktatáspolitikai döntésekről és intézkedésekről, ezek hatásairól
 • előmozdítja a mérnöki szakma társadalmi presztízsének fejlődését
 • közreműködik a közép- és felsőoktatási intézményekkel, a belföldön végzett vagy belföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett munkaerő-piaci tájékoztató és propagandamunkában
 • az oktatási és mérnökhallgatói szervezetek tevékenységét összehangolja, ennek keretében kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez

 Érdekképviseleti munkacsoport

 • közreműködik a gazdálkodó szervezeteket és az egyes szakmákat érintő tájékoztatási és képzési feladatok ellátásában, ennek részeként pályázati módszertani útmutatót állít össze
 • tájékoztatást ad a pályaválasztásról és oktatási lehetőségekről és feltételekről, az oktatási intézmények egyéb aktusairól és EMMI döntéseiről
 • javaslatok, vélemények, tájékoztatások nyújtásával előmozdítja az oktatási intézményekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati és helyi önkormányzati programoknak, intézkedéseknek az oktatás fejlődéséhez, szervezettségéhez, a munkaerő-kínálati – mérnöki oldalról történő – megfelelő minőségéhez szükséges programok kidolgozását
 • kezdeményezi az oktatás és képzés előkészítésének, fejlesztésének, tematikájának érvényesülését, a megfelelő minőségű munkaerő-kínálat kibocsátását akadályozó vagy korlátozó intézkedések módosítását vagy hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen körülmények megváltoztatásához szükséges jogszabályok, intézkedések meghozatalát

Akiknek fontosak a mérnökök

Tagok