Mi a Pálya? 2017. – EJMSZ játékok

//Mi a Pálya? 2017. – EJMSZ játékok

Mi a Pálya? 2017. – EJMSZ játékok

mi a pálya

Te is ott leszel a “Mi a pálya?” 2017. műszaki pályaválasztó fesztiválon szeptember 26-27-én?

Tudományos applikációval, játékokkal és nyereményekkel várunk az EJMSZ standon!

Ne hagyd ki!

 

SZÁMOLJ 5-IG ÉS…

 

 1. LIKE-old a TudomÁnyos oldalát, és VIDD HAZA Ányost és Ágnest a hűtődre! Ha a 26-án, illetve 27-én posztolt kérdőíves felmérésben is részt veszel (www.ejmsz.hu/ mileszel), egy páros mozijegy lehet a Tied az Űrvihar című filmre!
 1. Legyél Te a jövő mérnöke! KÉSZÍTS FOTÓT a fotófalunknál, POSZTOLD az oldaladon, tedd nyilvánossá, ÍRD BE a posztba: @tudomanyosoldal, majd gyere és kérd a nyereményed, egy stresszoldó vonalzót!
 1. Szerinted mit csinál egy mérnök? Most igazán MEGMONDHATOD A VÉLEMÉNYED! A videósarok Rád vár, ráadásul még a garantált smooth fly frizbi sem marad el!
 1. Készen állsz a kilövésre? PRÓBÁLD KI az EJMSZ Tudományos appját és vegyél részt egy bolygóközi utazáson! Ha ügyes vagy, egy űrben is hordható, fényvisszaverő karpánt a Tied!
 1. Ha tetszett, ADJ NEVET az appnak, és vegyél részt a sorsoláson, amin a legötletesebb névadó egy drónt nyerhet!

 

Most már tudod, ugye?
EZ A PÁLYA!
ejmsz.hu
www.facebook.com/tudomanyosoldal

Részvételi- és játékszabályzat az EJMSZ Mi a Pálya? 2017. műszaki pályaválasztó fesztivál során meghirdetett játékaihoz

 1. Az EJMSZ /székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 16.a./ (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékokban (továbbiakban: Promóció) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 8. és 12. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), valamint a Játék 2. pontban meghatározott időtartama alatt indítja valamelyik játékot.

A Játékokat az EJMSZ kivitelezi.

A Játékokban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játékok szeptember 26. 8.00 órától 2017. szeptember 27. 23:59 óráig tartanak. 
 1. A JÁTÉKOK MENETE:A játékok során, külön-külön több féle játékban van lehetőség játszani.
  • Első játék: ha az ebben a játékban részt vevő a Mi a Pálya 2017. rendezvény helyszínén LIKE-olja a Tudom Ányos oldalát és a helyszínen bemutatja azt valamely EJMSZ munkatásnak, egy EJMSZ hűtőmágnest vihet haza nyereményként.
  • Második játék: ha az ebben a játékban részt vevő fotót készít a Mi a Pálya? 2017. helyszínén kihelyezett EJMSZ fotófalnál, posztolja, nyilvánossá teszi azt a saját FB oldalán, és beleírja a posztba, hogy @tudomanyosoldal, majd a helyszínen bemutatja azt valamely EJMSZ munkatársnak, egy EJMSZ stresszoldó vonalzót vihet haza nyereményként.
  • Harmadik játék: ha az ebben a játékban részt vevő az EJMSZ standon a videósarokban, az EJMSZ kamerába elmondja véleményét arról, hogy szerinte mit csinál egy mérnök, egy EJMSZ frizbit vihet haza nyereményként.

EJMSZ a játékban részt vevőt biztosítja arról, hogy a felvételt kizárólag saját felületein és marketing céllal publikálja (web és social media felületek).

 • Negyedik játék: ha az ebben a játékban részt vevő a 2017. szeptember 26-án, illetve 27-én posztolt kérdőíves felmérésben részt vesz, melyet a www.ejmsz.hu/mileszel oldalon talál, egy páros mozijegyet nyerhet az Űrvihar című filmre!

E játék során egy – a www.ejmsz.hu/mileszel oldalon 2017. szeptember 26-án és 27-én megjelenő kérdőíven kell választ adnia a játékban részt vevőknek.

A sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a játékos a kérdésre érthető és értelmezhető választ adjon, valamint megadja a nevét, irányítószámát és az e-mail címét, amin keresztül történik az értesítés. A Játék végét követően a fenti feltételt teljesítő Játékosok között sorsolási sorrendben, gépi módszerrel 1 db nyertest sorsolunk ki, aki az alábbi nyereményre lesz jogosult: 1 db egy páros mozijegy az Űrvihar című filmre!

Az Űrvihar című filmre páros mozijegy nyeremény esetében 1 db nyertes és 1 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2017. október 1. 11:00 óra

 • Ötödik játék: ha a játékban részt vevő a helyszínen, az EJMSZ standon, egy EJMSZ munkatárssal együttműködve kipróbálja az EJMSZ új Tudományos appját, egy EJMSZ karpántot vihet haza nyereményként.
 • Hatodik játék: ha a játékban részt vevő a helyszínen szavaz az EJMSZ applikáció új nevére és megadja elérhetőségeit, részt vesz a sorsoláson, amin a legötletesebb névadók között az EJMSZ egy drónt sorsol ki.

Ezen játék során, szeptember 26-án és 27-én az EJMSZ új természettudományos applikációjának új nevére lehet szavazatot leadni – a helyszínen kihelyezett urnába való bedobással. Ezen túl a Tudományos FB oldalon elhelyezett mini-kérdőíven keresztül, online is be lehet küldeni az ötleteket.

A sorsolásban való részvétel feltétele, hogy a játékos az applikációs névjavaslata mellé megadja a nevét, irányítószámát és az e-mail címét, amin keresztül történik az értesítés. A Játék végét követően az EJMSZ arra kijelölt munkatársai leválogatják a legjobb 3 applikációnevet, mely 3 javaslatból gépi módszerrel 1 db nyertest sorsolnak ki, akik az alábbi nyereményre lesznek jogosultak: 1 db drón.

Drón nyeremény esetében 1 db nyertes és 1 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
Sorsolás időpontja: 2017. október 10. 11:00 óra

A nyereményjátékokban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

 1. A Szervező (EJMSZ) a sorsolást követő 5 napon belül automatikus elektronikus üzenet (a továbbiakban: ”Üzenet”) formájában értesíti a nyertes Játékosokat a kérdőívben megadott email címén keresztül. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a Szervező elérhetőségeiről (név, e-mail cím). A nyertes Játékos az Üzenet kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem létező email címmel regisztrált a Játékba) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi át nyereményét 30 napon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező a tartaléknyertest értesíti. Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 1. A Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
 1. A ejmsz.hu/mileszel oldalon megjelenő kérdőív kitöltésével és az új EJMSZ természettudományos alkalmazás használatával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
 1. A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik. A nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell adnia: adóazonosító jel, TAJ szám, anyja neve, születési helye, születési ideje, lakcíme.
 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, játékából azt, aki bármely az EJMSZ által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 1. A Játékos feltétel nélkül és kifejezetten beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játékok során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező marketing célokra felhasználhatja.

Felhasználó a Játékban való részvételével egyértelműen hozzájárul az alábbihoz:
– reklám/marketing tartalmú üzenetek fogadása e-mailben.
Szervező a birtokába került személyes adatokat más, 3. személynek nem adja át.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: sajto@ejmsz.hu. A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzaban korábban megjelölt adatait (neve, irányítószáma és e-mail címe) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

 1. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve.
 1. A Játékosok a Játékokban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  1. nyerés esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.
  11.2. nyerés esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
  11.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 1. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 1. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
 1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

2017-09-25T14:09:33+00:00